people

- מאז שנת 1968 -

תחומי התמחות

משרד קפלן אלון גור עורכי-דין עוסק במגוון תחומים רחב של המשפט האזרחי, בדגש על התחום המסחרי והעסקי, ונותן ללקוחות ייעוץ משפטי שוטף על בסיס קבוע (ריטיינר) ומזדמן, לפי הצורך. ואלה התחומים העיקריים שהמשרד עוסק ומתמחה בהם: משפט מסחרי ותאגידים, דיני מכרזים, דיני מקרקעין ושיעבודי מקרקעין, מלכ"רים, משפט העבודה, משפט ציבורי ומנהלי, ליטיגציה, קניין רוחני, לשון הרע והגנת הפרטיות.

עם לקוחות המשרד נמנים משרדי ממשלה, תאגידים ממשלתיים וסטטוטוריים, יחידות סמך של הממשלה, רשויות מקומיות, תאגידים עירוניים, ארגונים ציבוריים ומוסדות ממלכתיים, וכן תאגידים פרטיים, אנשי עסקים, יזמים ואנשים פרטיים.

תחומי התמחות