people

- מאז שנת 1968 -

מירב קנולר, עו"ד | במעמד שותף

מירב קנולר, עו"ד | במעמד שותף

נולדה ברמת-גן בשנת 1970. בעלת תואר ראשון במשפטים (LL.B) ותואר שני בפילוסופיה (M.A), שניהם מאוניברסיטת תל-אביב, וחברה בלשכת עורכי-הדין משנת 1995. עו"ד מירב קנולר הצטרפה למשרד בשנת 2011 במעמד שותף. דוברת עברית ואנגלית.

עו"ד מירב קנולר מתמחה בתחומי המשפט המנהלי והציבורי ובדיני מכרזים ומשמשת יועצת משפטית קבועה לתאגידים סטטוטוריים ותאגידים אחרים, ועוסקת בליווי משפטי שוטף ומזדמן של התקשרויות מסחריות ברשויות מנהליות וארגונים תיירותיים. בין היתר, מתמחה עו"ד קנולר בעריכת מכרזים, כתיבת חוות דעת משפטיות בתחום המכרזים, ליווי מציעים בהגשת הצעות במכרזים ציבוריים ופרטיים, ייצוג עורכי מכרזים ומשתתפים במכרזים בעתירות מנהליות ובהליכים משפטיים אחרים, וכן בליטיגציה אזרחית בפני בתי המשפט בכל הדרגות.

עו"ד קנולר מרצה בפני פורומים שונים ובמסגרות אקדמיות ואחרות, בתחום דיני מכרזים ובתחומים נלווים של המשפט המנהלי.

תחומי התמחות עיקריים: דיני מכרזים ומשפט ציבורי ומנהלי.


meirav@kaplan-alon.co.il

03-6005225