people

- מאז שנת 1968 -

הדס פרבר-אלמוגי, עו"ד

הדס פרבר-אלמוגי, עו"ד

נולדה בשנת 1965. בוגרת האוניברסיטה העברית בירושלים משנת 1990 ובעלת תואר שני במשפטים (LL.M) בהצטיינות מהאוניברסיטה העברית בירושלים במסלול משפט ציבורי. חברת לשכת עורכי-הדין בישראל משנת 1991.

עו"ד הדס פרבר-אלמוגי עבדה במשך שנים רבות בשירות המדינה. בתפקידה האחרון הייתה היועצת המשפטית של משרד התרבות והספורט וכיהנה בתפקיד במשך 18 שנים.

לעו"ד פרבר-אלמוגי ניסיון עשיר בנושאים השונים הנוגעים לעבודת המדינה, היא בקיאה בתהליכי העבודה הממשלתיים, ובעלת הכרות עמוקה וידע רב בהליכי תקצוּב במשרדי הממשלה, תמיכות מתקציב המדינה ומכרזים ממשלתיים. הניסיון המקצועי שרכשה בעבודה במשרדי הממשלה, מאפשר לה לתת ייעוץ משפטי מעמיק ללקוחות המשרד, ולייצג באופן אפקטיבי את צורכי הלקוחות מול משרדי הממשלה והשלטון המקומי, בפרט בנושאים הנוגעים לתמיכת המדינה במלכ"רים ולמכרזים ממשלתיים.

עו"ד פרבר-אלמוגי מרצה בפורומים שונים בנושאים הנוגעים לתהליכי העבודה במשרדי הממשלה ותמיכות מתקציב המדינה.

תחומי התמחות עיקריים: משפט ציבורי ומנהלי, תמיכות מדינה ומלכ"רים.


hadas.f@kaplan-alon.co.il

03-6005225