people

- מאז שנת 1968 -

אלה גור עו"ד ומגשרת | שותפה מנהלת

אלה גור עו"ד ומגשרת | שותפה מנהלת

עו"ד אלה גור היא שותף מנהל של המשרד ועומדת בראש תחום דיני מכרזים, תחום המשפט הציבורי והמנהלי ותחום משפט העבודה במשרד.נולדה בישראל בשנת 1963. בוגרת האוניברסיטה העברית בירושלים משנת 1997 ובעלת תואר שני במשפטים (LL.M) מהאוניברסיטה העברית בירושלים. חברת לשכת עורכי-הדין בישראל משנת 1998. עו"ד אלה גור התחילה את דרכה במשרד כמתמחה בשנת 1997 והצטרפה למשרד כעורכת-דין בשנת 1998 ומשנת 2004 היא שותפה במשרד. דוברת עברית, אנגלית וצרפתית.

לעו"ד גור התמחות מיוחדת וניסיון עשיר בתחום דיני המכרזים ונמנית עם עורכי-הדין המובילים בישראל בתחום המכרזים. במסגרת זו עוסקת עו"ד גור במתן ייעוץ משפטי שוטף ומזדמן לעורכי מכרזים (בעיקר מהמגזר הציבורי), לוועדות מכרזים ולמציעים, ובייצוג שלהם בהליכים בפני בתי המשפט בכל הדרגות. עו"ד גור עוסקת גם בהכנת סקירות וחוות דעת משפטיות בתחום דיני המכרזים, ובליווי הליכי חקיקה בתחום בכנסת ובוועדותיה. עו"ד גור מרצה בתחום דיני מכרזים במסגרות אקדמיות ואחרות של המגזר הציבורי והמגזר הפרטי ורכשה לעצמה שם ומוניטין בתחום.

לעו"ד אלה גור התמחות מיוחדת וניסיון עשיר גם בתחום המשפט הציבורי והמנהלי ובתחום משפט העבודה והיא מעורבת בהליכי חקיקה בתחום, ובעלת הכשרה וניסיון עשיר כמגשרת.

תחומי התמחות עיקריים: דיני מכרזים, משפט ציבורי ומנהלי, הגנת הפרטיות ודיני עבודה.


ella@kaplan-alon.co.il

03-6005225