people

- מאז שנת 1968 -

איסרא עווד, עו"ד

נולדה בישראל בשנת 1986. בוגרת המרכז האקדמי למשפט ועסקים רמת-גן משנת 2009. בעלת תואר ראשון במשפטים (LL.B) ותואר שני במינהל ומדיניות ציבורית מאוניברסיטת חיפה (M.P.A) עם התמחות ברשויות מקומיות. בוגרת תוכנית מצטיינים של משרד הפנים "צוערים לשלטון המקומי". חברת לשכת עורכי-הדין בישראל משנת 2014. הצטרפה למשרד כעורכת-דין בשנת 2022. דוברת עברית, ערבית ואנגלית.

עו"ד עווד בעלת ידע רב וניסיון עשיר בתחום דיני המכרזים. שימשה בעבר בתפקיד המשנה ליועץ המשפטי ויועצת משפטית של אגף ההנדסה ברשות מקומית, ובתפקיד מנהלת יחידת המכרזים ברשות מקומית אחרת. עוסקת במתן ייעוץ משפטי שוטף ומזדמן ללקוחות המשרד בתחום המכרזים ובתחומי התמחות אחרים שלה, ובהם: רשויות מקומיות, תאגידים עירוניים, תאגידים סטטוטוריים, משרדי ממשלה, חברות ממשלתיות ואחרים.

תחומי התמחות עיקריים: דיני מכרזים, דיני רשויות מקומיות ודיני תכנון ובנייה.

איסרא עווד
איסרא עווד
נולדה בישראל בשנת 1986. בוגרת המרכז האקדמי למשפט ועסקים רמת-גן משנת 2009. בעלת תואר ראשון במשפטים (LL.B) ותואר שני במינהל ומדיניות ציבורית מאוניברסיטת חיפה (M.P.A) עם התמחות ברשויות מקומיות. בוגרת תוכנית מצטיינים של משרד הפנים "צוערים לשלטון המקומי". חברת לשכת עורכי-הדין בישראל משנת 2014. הצטרפה למשרד כעורכת-דין בשנת 2022. דוברת עברית, ערבית ואנגלית.

עו"ד עווד בעלת ידע רב וניסיון עשיר בתחום דיני המכרזים. שימשה בעבר בתפקיד המשנה ליועץ המשפטי ויועצת משפטית של אגף ההנדסה ברשות מקומית, ובתפקיד מנהלת יחידת המכרזים ברשות מקומית אחרת. עוסקת במתן ייעוץ משפטי שוטף ומזדמן ללקוחות המשרד בתחום המכרזים ובתחומי התמחות אחרים שלה, ובהם: רשויות מקומיות, תאגידים עירוניים, תאגידים סטטוטוריים, משרדי ממשלה, חברות ממשלתיות ואחרים.

תחומי התמחות עיקריים: דיני מכרזים, דיני רשויות מקומיות ודיני תכנון ובנייה.