people

- מאז שנת 1968 -

אודות

משרד קפלן אלון גור עורכי-דין נוסד בשנת 1968 בירושלים על-ידי עו"ד יורם קפלן והשותפים בו היום הם עו"ד דניאל אלון ועו"ד אלה גור. עו"ד מירב קנולר הצטרפה למשרד בשנת 2011 במעמד שותף. המשרד הראשי נמצא במתחם הבורסה ברמת-גן ויש למשרד סניף בירושלים. במשרד מועסקים עורכי-דין שכירים, עורכי-דין במעמד יועץ ומתמחים, וכן עובדים מקצועיים ועובדי מזכירות ומנהלה. המשרד מקיים קשרי עבודה שוטפים ושיתופי פעולה עם משרדי עורכי-דין ומשרדי רואי-חשבון בישראל ובחו"ל.

למשרד בסיס לקוחות רחב הכולל, בין השאר, רשויות ציבוריות, תאגידים סטטוטוריים, חברות ממשלתיות ועירוניות, תאגידים עסקיים ומלכ"רים (חברות לתועלת הציבור ועמותות), מוסדות וארגונים ציבוריים ופרטיים, יזמים עסקיים ולקוחות פרטיים.

המשרד עוסק במגוון תחומים רחב של המשפט האזרחי, בדגש על התחום המסחרי והעסקי והתחום הציבורי והמנהלי, ונותן ללקוחות יעוץ משפטי שוטף על בסיס קבוע (ריטיינר) ומזדמן, לפי הצורך. ואלה התחומים העיקריים שהמשרד עוסק ומתמחה בהם: משפט מסחרי ותאגידים, דיני מכרזים, דיני מקרקעין ושיעבודי מקרקעין, מלכ"רים, משפט העבודה, משפט ציבורי ומנהלי, משפט חוקתי, קניין רוחני, לשון הרע והגנת הפרטיות. המשרד עוסק גם בליטיגציה בפני בתי המשפט האזרחים בכל הדרגות, ובפני טריבונלים משפטיים אחרים, וכן בקשר של הלקוחות עם משרדי הממשלה ורשויות אחרות של המדינה, עם הכנסת ובוועדותיה, ועם מוסדות פיננסיים בולטים במשק.

המשרד רכש ניסיון רב ומומחיות מיוחדת בתחום דיני המכרזים, לרבות ייצוג של עורכי מכרזים (בעיקר מהמגזר הציבורי) ושל משתתפים במכרזים, בכל הנוגע למכרזים ולהליכים תחרותיים אחרים, בתחומים שונים ומגוונים. במסגרת השירותים המשפטיים בתחום הזה, המשרד לוקח חלק פעיל בעריכת מסמכי המכרז, בהשתתפות בוועדות מכרזים, בייעוץ משפטי לוועדות מכרזים ואף בייצוג של עורכי מכרזים ומשתתפים במכרזים בהליכים משפטיים בפני בתי המשפט.

המשרד יוזם ומארגן מעת לעת, בעצמו ובשיתוף עם אחרים, ימי עיון והשתלמויות בתחומים שהמשרד עוסק בהם, המיועדים למשרדי עורכי-דין, משרדי רואי-חשבון, נושאי משרה ובעלי תפקידים בתאגידים עסקיים ובמלכ"רים, ולפקידים בשירות הממשלתי, וכן מכין ומפיץ באורח קבוע סקירות משפטיות בנושאים הקשורים לתחומי העיסוק של המשרד, לשימוש לקוחות המשרד ואחרים.

המשרד שם דגש מיוחד על שילוב של מצוינות מקצועית וחדשנות עם תודעת שירות גבוהה וחשיבה מקורית ויצירתית ועל יכולת להתאים את השירות המשפטי הניתן במשרד, לצרכים המיוחדים של כל לקוח.