קניין רוחני

.

למשרד מומחיות מיוחדת, הכשרה יסודית וניסיון עשיר בתחום הקניין הרוחני ועוסק במתן ייעוץ משפטי שוטף ועל בסיס קבוע או מזדמן בתחום.

.

במסגרת השירותים המשפטיים של המשרד בתחום הקניין הרוחני, עוסק המשרד ברישום סימני מסחר, בעריכת הסכמים למתן הרשאות לשימוש בזכויות יוצרים, במעקב שוטף ובהגנה על זכויות קניין רוחני של לקוחות המשרד, בהנחיה של הלקוחות באשר לשימושים המותרים והאפשריים ביצירות, בקשר של הלקוחות עם ארגוני יוצרים ומבצעים, ובטיפול בעניינים הנוגעים לתמלוגים. המשרד עוסק גם בעריכת חוזים ובהכנת מסמכים משפטיים מסוגים שונים בתחום הקניין הרוחני, בכתיבת חוות דעת משפטיות, בייצוג הלקוחות במו"מ משפטי ומסחרי בעניינים הנוגעים לקניין רוחני בישראל ובחו"ל, ובייצוג הלקוחות בקשר עם רשם סימני המסחר ורשויות אחרות של המדינה.

.

המשרד עוסק גם בליטיגציה בתחום הקניין הרוחני, לרבות ייצוג תובעים ונתבעים בתביעות הנוגעות לקניין רוחני (הפרת זכות יוצרים, שימוש מפר בסימני מסחר, הפרה של זכות מוסרית, וסכסוכים אחרים בנוגע לזכויות יוצרים וקניין רוחני בכלל) בפני בתי המשפט האזרחיים בישראל בכל הדרגות, ובפני טריבונלים שונים וערכאות משפטיות ומעין-משפטיות אחרות.

.

עם לקוחות המשרד בתחום הקניין הרוחני נמנים תאגידים עסקיים, מלכ"רים, אנשי עסקים, יזמים, מוציאים לאור ואנשים פרטיים.