משפט ציבורי ומינהלי

.

המשרד הוא בעל ידע רב, מומחיות וניסיון עשיר בתחום המשפטי הציבורי והמינהלי, ועוסק במתן ייעוץ משפטי קבוע ומזדמן ללקוחות שהמשפט הציבורי והמינהלי חל עליהם וכן לגופים דו-מהותיים שחלים עליהם עקרונות מתחום המשפט הציבורי והמינהלי ומתחום המשפט הפרטי כאחד. המשרד עוסק באורח שוטף בליווי וקידום של הליכי חקיקה מתחום המשפט הציבורי והמינהלי בכנסת ובוועדותיה.

.

המשרד פועל לאורך שנים לקידום עקרונות יסוד חוקתיים של המשפט הציבורי והמינהלי במדינת ישראל, עוסק בהכנת סקירות משפטיות לשימוש לקוחות המשרד ואחרים, ובעדכון שוטף של ההלכות והדינים החלים אצל לקוחות המשרד, ומייעץ להם במסגרת הליכי ביקורת שהם חשופים אליהם, לרבות של מבקר המדינה. המשרד אמון על עבודה עם משרדי הממשלה השונים, ובפני הכנסת וועדותיה ומול רשויות שלטון אחרות, ומייצג את לקוחות המשרד, עותרים ומשיבים כאחד, בעתירות מינהליות ובפני בית המשפט הגבוה לצדק בעניינים הנוגעים לסוגיות יסוד של המשפט הציבורי והמינהלי והמשפט החוקתי במדינת ישראל.

.

המשרד צבר ניסיון רב בתחום דיני הארנונה של ארגונים ציבוריים, לרבות הסדרת הפטורים וההנחות מארנונה החלים עליהם, וייצוג ארגונים כאלה בפני הרשויות המקומיות והאזוריות ומשרד הפנים, ובהליכי השגה וערר, וכן בעתירות מינהליות ובערעור על פסקי-דין בעתירות כאלה, ובליווי הליכי חקיקה בכנסת וועדותיה.

.

עם הלקוחות הקבועים במשרד בתחום המשפט הציבורי והמינהלי נמנים תאגידים ממשלתיים, תאגידים עירוניים, תאגידים סטטוטוריים, מלכ"רים, משרדי ממשלה ויחידות סמך, וכן ארגונים ציבוריים.

.

בראש תחום דיני המשפט הציבורי והמינהלי במשרד עומדת עו"ד אלה גור.