משפט מסחרי ותאגידים

 

המשרד עוסק במתן ייעוץ משפטי שוטף ועל בסיס קבוע או מזדמן לתאגידים עסקיים וליחידים, ומלווה את פעילותם השוטפת בתחומים השונים, וכן עוסק בניהול נכסים עבור לקוחות מחו"ל ומישראל.

 

במסגרת השירותים המשפטיים של המשרד בתחום המסחרי, עוסק המשרד בהקמת תאגידים ובפירוקם, בעריכת מסמכי ההתאגדות שלהם בהתאמה למטרות התאגיד ולמבנה הארגוני שלו ובעריכת שינויים שלהם בהתאם להחלטות התאגיד, נוטל חלק פעיל בפעילות השוטפת של התאגידים, לרבות השתתפות באסיפות כלליות של בעלי המניות ובישיבות הדירקטוריון או בוועדות המשנה, בהליכי המינוי או הבחירה של נושאי המשרה ובעלי תפקידים בתאגיד בהתאם לחוק ולמסמכי ההתאגדות, ובהנחיית נושאי המשרה ובעלי התפקידים במסגרת תפקידם בתאגיד. המשרד עוסק גם בעריכת חוזים ובהכנת מסמכים משפטיים מסוגים שונים של התאגידים, בכתיבת חוות דעת משפטיות, בייצוג במו"מ משפטי ומסחרי בישראל ובחו"ל, בקשר עם רשם התאגידים, עם משרדי ממשלה רלוונטיים, עם רשויות המס ורשויות אחרות של המדינה, ועם מוסדות פיננסיים, ובייצוג בפני בתי המשפט בכל הדרגות ובפני טריבונלים שונים וערכאות משפטיות ומעין-משפטיות אחרות.

 

עם הלקוחות המסחריים של המשרד נמנים תאגידים גדולים, אנשי עסקים, יזמים, קבלנים, בעלי עסקים גדולים וקטנים בעלי ותק ובתחילת דרכם, וכן בנקים ומוסדות פיננסיים אחרים.

 

בראש תחום המשפט המסחרי במשרד עומד עו"ד דניאל אלון.