משפט העבודה

.

למשרד ניסיון עשיר וידע רב ומומחיות בתחום משפט העבודה, ונותן ייעוץ משפטי קבוע ומזדמן למעבידים ולעובדים מהמגזר הציבורי והפרטי ומהמגזר השלישי ולחברות השמה וכוח אדם.

.

במסגרת העיסוק בתחום, נותן המשרד ייעוץ משפטי שוטף או מזדמן למעבידים במקומות עבודה גדולים וקטנים כאחד, עוסק בכתיבה ובניסוח של הסכמי עבודה והסכמי פרישה ומסמכים משפטיים אחרים בהתאמה למצבים השונים ולדינים החלים במקרים מיוחדים (כמו אלה החלים על תאגידים סטטוטוריים ואחרים), ובהגנה על מעבידים ועובדים בעת סיום יחסי העבודה ולקראת סיומם. המשרד עוסק בליטיגציה הנוגעת למשפט העבודה בפני בתי הדין לעבודה בכל הדרגות ובפני בית המשפט הגבוה לצדק, וכן בפני טריבונלים שונים וערכאות משפטיות ומעין-משפטיות אחרות.

.

המשרד גם מייצג מעבידים ועובדים באירועים של תלונות על הטרדה מינית במקום העבודה, כולל ייצוג בפני ערכאות משפטיות.

.

עם הלקוחות הקבועים במשרד בתחום משפט העבודה נמנים תאגידים סטטוטוריים, חברות ממשלתיות, תאגידים עירוניים, מלכ"רים, ארגונים ציבוריים, חברות השמה וכוח אדם, תאגידים פרטיים, מעבידים פרטיים ועובדים.

.

בראש תחום משפט העבודה במשרד עומדת עו"ד אלה גור.