מלכ"רים

 

המשרד עוסק במשך שנים רבות בייצוג משפטי של עמותות וחברות לתועלת הציבור ושל ארגונים מהמגזר השלישי הפועלים שלא למטרות רווח בתחומי החינוך, הגנת הטבע והסביבה, הרווחה, חוקה ודמוקרטיה ובתחומים אחרים, ומלווה את פעילותם השוטפת על בסיס קבוע ומזדמן.

 

במסגרת השירותים המשפטיים שהמשרד נותן לארגונים הפועלים שלא למטרות רווח, עוסק המשרד בייסוד ובהקמה של עמותות וחברות לתועלת הציבור ובפירוקן, בקשר שלהן עם רשם התאגידים, משרדי הממשלה הרלוונטיים ורשויות המס, ובפני מוסדות פיננסיים, בעריכת מסמכי ההתאגדות שלהן בהתאמה למטרות של כל אחת, בהכנת חוזים ומסמכים משפטיים אחרים, קבלת תמיכות מתקציב המדינה וליווי התהליך לגיבוש אמות המידה והתבחינים לתמיכה, גיוס תרומות מישראל ומחו"ל, כתיבת חוות דעת משפטיות, וייצוג בפני בתי המשפט בכל הדרגות ובפני טריבונלים שונים וערכאות משפטיות ומעין-משפטיות אחרות, וכן לוקח חלק בקידום חקיקה בכנסת בתחומי הפעילות השונים.

 

בין לקוחות המשרד ניתן למצוא עמותות גדולות וחברות לתועלת הציבור, שהמשרד משמש יועץ משפטי קבוע שלהן ונוטל חלק פעיל בפעילותן השוטפת, לרבות השתתפות באסיפות כלליות של החברים ובישיבות של הוועד המנהל או הדירקטוריון או ועדות המשנה, הליכי הבחירה של נושאי המשרה ובעלי תפקידים בהתאם לחוק ולמסמכי ההתאגדות, והנחייתם במסגרת תפקידם.

 

בראש תחום המלכ"רים במשרד עומד עו"ד דניאל אלון.