לשון הרע והגנת הפרטיות

.

למשרד מומחיות גדולה, הכשרה יסודית וניסיון עשיר בתחום דיני לשון הרע והגנת הפרטיות.

.

המשרד עוסק בהתווית קווים מנחים עבור לקוחות המשרד שעיסוקם בפרסום ובהוצאה לאור של מותר ואסור בפרסום, בין בדרך-כלל ובין בהתאם למצבים המשתנים ולעניין המסוים שעל הפרק, בביקורת משפטית של פרסומים לפני הוצאתם לאור, ובמתן הגנה משפטית שוטפת ללקוחות שעיסוקם בפרסום ובהוצאה לאור בכל הנוגע לתוכן הדברים שהם מפרסמים. המשרד עוסק גם במתן סיוע משפטי על בסיס מזדמן ללקוחות בקשר לפרסומים שנעשו שלא על דרך עיסוק, וכן בסיוע משפטי לנפגעים מפרסום לשון הרע. במסגרת השירותים המשפטיים שהמשרד נותן בתחום זה, מייצג המשרד תובעים ונתבעים בתביעות לשון הרע בפני בתי המשפט האזרחיים בכל הדרגות, ובהליכי ערעור.

.

בתחום הגנת הפרטיות, המשרד עוסק במתן ייעוץ משפטי ללקוחות בעניינים הנוגעים לרישום מאגרי מידע וברישום עצמו, וכן במתן ייעוץ משפטי קבוע ומזדמן בתחומים הנוגעים להגנת הפרטיות, כתיבת חוות דעת משפטיות, הכנת סקירות משפטיות לשימוש לקוחות המשרד ואחרים, ובייצוג תובעים ונתבעים בפני בתי המשפט האזרחיים בכל הדרגות, בתביעות הנוגעות להגנת הפרטיות.

.

עם לקוחות המשרד בתחום לשון הרע והגנת הפרטיות נמנים תאגידים עסקיים, מלכ"רים, מוציאים לאור, אנשי עסקים, יזמים ואנשים פרטיים.