ליטיגציה

 

השירותים המשפטיים ללקוחות המשרד כוללים גם ליטיגציה בבתי המשפט האזרחיים בכל הדרגות ובפני טריבונלים שונים וערכאות משפטיות ומעין-משפטיות אחרות, בהתאמה לתחומי העיסוק של המשרד, ועל בסיס קבוע או מזדמן.

 

במשרד נצבר ניסיון עשיר בליטיגציה אזרחית, הכולל ייצוג תובעים ונתבעים בפני בתי המשפט האזרחיים בכל הדרגות, ייצוג עותרים ומשיבים בעתירות מינהליות, ערעורים על פסקי-דין והחלטות ביניים של בתי המשפט בכל הדרגות, הופעה בפני ועדות סטטוטוריות בנושאים הקשורים למיסוי מקרקעין וארנונה ובנושאים אחרים ובהליכי השגה וערר, בייצוג לקוחות בהליכי גישור ובוררות, בהופעה בפני טריבונלים שונים וערכאות משפטיות ומעין-משפטיות אחרות, ובייצוג עותרים ומשיבים בעתירות בפני בית המשפט הגבוה לצדק.

 

עורכי-הדין הבכירים במשרד משמשים בוררים בבוררויות בעניינים אזרחיים ומגשרים בסכסוכים אזרחיים, והם בעלי הכשרה מתאימה וניסיון עשיר בתחום.

 

בראש תחום הליטיגציה במשרד עומד עו"ד דניאל אלון.