רמת-גן

בית לז-רום (קומה 1)
רחוב תובל 11
רמת-גן 5252226
טלפון: 03-6005225
פקסימליה: 03-6005220
דוא"ל: tlv-office@kaplan-alon.co.il

ירושלים

רחוב בן-סירא 2
ירושלים 9418102
טלפון: 02-6252524
פקסימיליה: 02-6259226
דוא"ל: jm-office@kaplan-alon.co.il

מוזמנים ליצור קשר